Sääksitutkimuksia ja -julkaisuja


Sääksisäätiön tukemia tutkimuksia:


    * Lyytinen, Sami 2001: Sääksen (Pandion halieatus) kosioruokinta- ja parittelukäyttäytyminen - Tutkielma Turun yliopisto
    * Karevaara, Timo-Antti 1998: Sääksen (Pandion haliaetus) saalistuskäyttäytyminen kalanviljelylaitoksilla - Pro gradu tutkielma, Joensuun yliopisto
    * Andsten, Säde 2007: Pienet kololinnut eri-ikäisillä talousmetsäalueilla - lajiston, asutustodennäköisyyden ja Parus-suvun tiaisten poikuekoon vaihtelu - Pro gradu-tutkielma, Turun yliopisto


Professori Pertti Saurolan julkaisuja:


    * Saurola, P. 1998: Suomen sääkset 1998 (Summary: Finnish Ospreys Pandion haliaetus in 1998). - Linnut-vuosikirja 1998: 31-37.
    * Saurola, P. 1999: Suomen sääkset 1999 (Summary: Finnish Ospreys Pandion haliaetus in 1999). - Linnut-vuosikirja 1999: 8-12.
    * Saurola, P. 2001: Suomen sääkset 2000 (Summary: Finnish Ospreys Pandion haliaetus in 2000).- Linnut-vuosikirja 2000: 29-33.
    * Saurola, P. 2002: Suomen sääkset 2001: reviirien tarkastusta ja satelliittiseurantaa (Summary: Finnish Ospreys Pandion haliaetus in 2001). - Linnut-vuosikirja 2001: 4-9.
    * Saurola, P. 2003: Suomen sääkset – tarkastustyö jatkui tehokkaana (Summary: Finnish Ospreys Pandion haliaetus in 2002). - Linnut-vuosikirja 2002: 20-23.
    * Saurola, P. 2004: Suomen sääkset 2003 - seuranta jatkui ja siirtoistutus alkoi (Summary: Finnish Ospreys Pandion haliaetus 2003). - Linnut-vuosikirja 2003: 8-13.
    * Saurola, P. 2005: Suomen sääkset 2004 (Summary: Finnish Ospreys Pandion haliaetus 2004).- Linnut-vuosikirja 2004: 20-27.
    * Saurola, P. 2006: Suomen sääkset 2005 (Summary: Finnish Ospreys Pandion haliaetus 2005).- Linnut-vuosikirja 2005: 23-26.


Sääksiaiheista kirjallisuutta


    * Pertti Saurola ja Juhani Koivu: Sääksi-kirja 1987


Sääksitietoa Suomesta ja ulkomailta


    * Wikipedia, sääksi:  Yleistietoa sääksestä
    * Dennis Puleston Osprey Fund
    The purpose of the fund will be to encourage research on ospreys on Long Island, to improving the nesting opportunities for these magnificent birds and to educate the public about them