Sääksilinkkejä Suomesta ja ulkomailta

Wikipedia (yleistietoa sääksistä)
Sääksisäätiön YouTube-kanava

1. Sääksitutkimus

Suomesta:
Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto, prof. Pertti Saurola:
Sääksiseuranta
Satelliittisääkset
Suomen sääkset 2008 (Linnut-vuosikirja 2008)
Suomen sääkset 2011 (Linnut-vuosikirja 2011)

Ulkomailta:
Rob Bierregaard's Website, USA
Osprey Watch (Center for Conservation Biology, Virginia, USA)
Dyfi Osprey Project (The Montgomeryshire Wildlife Trust)
Highland Foundation for Wildlife (Skotlannin sääksiä)
Rutland Ospreys (Keski-Englannin sääksiä)
New Jersey Osprey Project (Conserve Wildlife, Foundation of New Jersey)

2. Sääksien pesäkameroita

Marjaniemen pesä, Hailuoto, Suomi
Seilin pesä, Seili, Suomi
RSBP Loch Garten, Highlands, Scotland
Loch of the Lowes Wildlife Reserve, Dunkeld, Scotland
Dunedin Osprey Cam, Florida, USA
Seattle, Washington, USA


3. Sääksivideoita ja -valokuvia

Lintukuva.fi sääksikuvia
Hannu Vainiopakka n. 750 sääksikuvaa
ARKIVE
-videot, 10 videota
ARKIVE -valokuvat, 35 kuvaa
The Internet Bird Collection, (IBC) Osprey - videoita, valokuvia ja ääniä

4. Keskustelufoorumit yms.

Osprey's Nest Forum - The Place To Be! suomalainen sääksifoorumi (kieli: suomi tai englanti)
Hancock Wildlife Foundation - Ospreys and Owls, amerikkalainen foorumi
New Jersey Osprey Project - amerikkalainen sivusto (Conserve Wildlife, Foundation of New Jersey)
Bird Cams Around the World - amerikkalainen foorumi
The Dennis Puleston Osprey Fund, amerikkalainen sivusto, pesäkamera, Message Board
Looduskalender, Ospreys and Eagles in Finland, virolainen foorumi