Sääksisäätiön uutisia

Paltamon naarassääksen alkuperä on selvinnyt. Linnun metallirenkaan tunnus saatiin viimein luettua kokonaan. Raimo Uusitalo rengasti Miilan renkaalla M-47220 Eurassa 12.7.2005. Miila oli rengastushetkellä noin kolmen viikon ikäinen; sen käsisiiven pituus oli 210 mm ja painoa oli kertynyt 1350 g. Sääksi varttui kauniissa luonnonpesässä euralaisella suolla pienen suolammen rannalla. Miila pesii nyt Kainuussa lähes 500 km synnyinpesältään pohjoiseen. Säätiön facebook-sivuilla on pian nähtävissä Hannu Vainiopekan kuvat Miilan synnyinpesältä.