Tutkimustyö


Sääksen monipuolisella tutkimustyöllä luodaan vankka perusta lajin suojeluhankkeille. Vähälukuisuutensa takia sääksi on määritelty uhanalaisrekisterissä silmälläpidon alaiseksi lintulajiksi maassamme. Suomen sääksikannan arvioidaan käsittävän 1000-1200 paria.

Sääksi on yksi maamme parhaiten tutkittuja lintulajeja. Sääksen seurantatukimus aloitettiin jo v. 1971 ja se jatkuu edelleen.

Tutkimukseen osallistuu vuosittain n. 200 rengastajaa eri puolilla maatamme. Tutkimuksen piirissä on nykyisin yli 700 pesää.

Sääksitutkimusta johtaa ja koordinoi Luonnontieteellinen keskusmuseo.

Kenttätutkimuksen kohteita


* pesivän kannan kartoitus
* kannanmuutosten pitkäaikainen seuranta
* poikasten ja joissakin tapauksissa myös emolintujen rengastus vuosittain
* biometrisen aineiston keruu
* pesäpuihin ja pesäpaikkoihin liittyvien tietojen taltiointi
* kuoriutumattomien munien ja kuolleina löydettyjen poikasten talteenotto myrkky- ym. tutkimuksia varten
* ravintotutkimukset
* satelliittiseurannan käyttö lajin muutonseurannassa.

Satelliittisääkset


Suomessa on vuodesta 2001 alkaen jo 17 sääkseä varustettu satelliittilähettimellä, jonka avulla sääksen muuttoaikaa ja -matkaa on voitu seurata reaaliajassa ikään kuin ”Peukaloisena sääksen selässä”. Näin saadaan täsmällistä tietoa mm. muuton nopeudesta sekä levähdys- ja tankkausalueista. Satelliittiseurannan avulla on saatu kerätyksi runsaasti uutta ja arvokasta tietoa.

Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Sääksisäätiö ovat yhdessä toteuttaneet sääksien satellittiseurannan. Keskusmuseon sivuilta löytyy tietoja ja karttoja näiden sääksien muuttomatkoista. Sääksien satelliittiseurannan tieteellisenä johtajana toimii professori Pertti Saurola, joka vastaa myös museon sääksisivujen informaatiosta. Satelliittisääksistä kerrotaan kattavasti Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon Satelliittisääkset -sivuilla:

Rengon sääksiperhe: Ilpo, Helena ja Birgit (2014-)
Utsjoen sääksiperhe: Tero, Seija ja Agle (2014-)
Satelliittisääksi Jaska (2014-)
Satelliittisääksi Samu (2014-)
Satelliittisääksi Heikki (2013-)
Satelliittisääksi Lalli (2013-)
Satelliittisääksi Ilmari (2012-)
Satelliittisääksi Jukka (2009-2012)
Satelliittisääksi Eikka (2011)
Satelliittisääksi Pete (seurannassa 2007–2008)
Satelliittisääkset 2003 (seurannassa 2003–2004)
Satelliittisääkset 2001 ja 2002 (seurannassa 2001–2006)
Mirja-sääksen liikkeistä saatiin tietoja kolmen vuoden ja kahdeksan kuukauden ajalta!

Sääksisäätiön uutis- ja tiedotearkistossa on useita kertomuksia satelliittisääksistä.