Pohtiolammen Sääksikeskuksen uusi kosteikkoalue ja -torni vihittiin käyttöön perjantaina 22.5.2015. Tornin vihkivät luonnonystävä ja sääksiaktiivi, ministeri Pertti Salolainen ja KT Sonja Leskinen Wääksyn kartanosta. Sääksikeskus sijaitsee Wääksyn kartanon mailla ja kosteikon rakentaminen on ollut maiden omistajan ja Sääksikeskuksen yhteinen tahtotila.

Vihkijät
Kuvassa vasemmalta: Kosteikon isä Jouko Alhainen Taigabird Oy:stä, ministeri Pertti Salolainen, KT Sonja Leskinen ja Sääksisäätiön toiminnanjohtaja Juhani Koivu.Ministeri Pertti Salolainen lahjoitti Sääksikeskukselle vihkiäislahjaksi sääksialtaalta ottamastaan valokuvasta tehdyn taulun, joka löytyy jatkossa Sääksikeskuksen kahvilan seinältä.


Salolainen ja taulu 1