Kuvausolosuhteet yleisesti

aluekarttayk400a

Kuvauspaikkojen vuokratulojen käyttö

Sääksien ravintolammikko rakennettiin aikanaan palvelemaan sääksien perustutkimusta ja suojelutyötä. Myös piilokojut rakennettiin tutkimus- ja suojelutyön tarpeita varten ja vain säätiön sisäiseen käyttöön.

Pohtiolammella vierailleet luontokuvaajat kuitenkin halusivat jo yli 10 vuotta sitten, että myös ulkopuoliset valokuvaajat saisivat vuokrata piilokojuja korvausta vastaan. Sääksisäätiö suostui tähän siitä syystä, että sääksikalojen hankinnasta, kalojen ravinnosta ja altaiden yleishuollosta aiheutuu säätiölle vuosittain tuhansien eurojen menoerä.

Kuvauspiilokojujen vuokratuloilla pyritään kattamaan suurin osa altaiden ylläpitokuluista. Lähivuosien tavoitteena on, että näillä tuloilla pystyttäisiin maksamaan koko tämä kuluerä.

piilokojut215Sääksien ravintolammikkoa ja piilokojuja ylläpidetään puhtaasti harrastajavoimin. Kaikki kohteelta saatavat tuotot käytetään lyhentämättöminä sääksen suojelutyöhön.

Sääksisäätiö toivoo, että luontokuvaajat ymmärtävät sen, että piilokojujen infrastruktuuri ja kaikki palvelut ylläpidetään sääksikeskuksessa talkootyönvoimin, joten palvelujen taso ei ehkä aina kestä kriittistä tarkastelua ammattimaisen matkailuyrityksen toimintaan verrattuna.

On kuitenkin hyvä tiedostaa, että piilokojuista saatavat tuotot käytetään lyhentämättöminä uhanalaisen sääksen suojeluun ja sen elinolojen turvaamiseen. 

 

 

 

Vuokrattavat kuvauspaikat 2016

piilokojut406fiSääksien valo- ja videokuvaus on mahdollista sääksialtaan ympärillä olevista piilokojuista (1-6), yleisötornin eteläpäädyssä sijaitsevasta (uudesta) Ylätornista (7) ja Sääksitornista/yleisötornista.


1. Kuvaus piilokojuista sääksialtaan ympärillä

Piilokojuissa (6 kpl) on yhteensä 11 kuvauspaikkaa, joissa on seinään kiinnitetyt jalustaruuvit kuvausaukon kohdalla. Piilokojuissa 2 ja 3 on valaistus ja sähköpistokkeet mm. kameran akkujen latausta varten. Näissä kojuissa on myös laverisängyt lepäämistä varten. Jotkut kuvaajat jopa yöpyvät piilokojuissa. Sähkölämmitystä ei ole. Yksityiskohtaiset ohjeet piilokojujen käyttäjille ovat tässä.


2. Kuvaus Ylätornista sääksialtaalle

ylatorni ja saaksitorni410fi

Uudessa, vuonna 2013 rakennetussa ylätornissa on neljä kuvausaukkoa, joiden kamerajalustat ovat samanlaiset kuin piilokojuissa. Yksityiskohtaiset ohjeet Ylätornin käyttäjille ovat tässä.

3. Kuvaus Sääksitornista/yleisötornista sääksialtaalle

Yeisötornista voi kuvata (ilman maksua) sääksien seurantaikkunoiden lasin läpi, mutta parempaan tulokseen pääsee, kun vuokraa kuvauspaikan, joista yksi sijaitsee yleisötornin sääksien katselutilassa ja viisi yleisötornin etupuolen laajennusosassa. Yleisötornin etäisyys sääksien iskualtaasta on noin 40 m. Yleisötornin kuvauspaikan voi varata vain Pohtiolammen sääksikeskuksen kahviosta (aukioloaikoina). Yksityiskohtaiset ohjeet yleisötornin kuvauspaikkojen käytöstä ovat tässä.

4. Kuvaus kosteikkotornista

Kosteikkotorni250
Kosteikkotornista voi kuvata lähinnä eri vesilintulajeja, lokkeja ja kahlaajia kosteikkoalueella. Kosteikkotornin kuvauspaikkoja voi varata etukäteen nettivarausjärjestelmällä. Tornissa on yhteensä 10 kuvauspaikkaa. Kaikille kuvauspaikoille pääsee pyörätuolilla. Huomaa, että tällä kohteella ei voi kuvata sääksien saalistusta, sillä kosteikolla ei ole kaloja, joten sääkset eivät saalista tällä allasalueella. Yksityiskohtaiset ohjeet kosteikkotornin kuvauspaikkojen käytöstä ovat tässä.