Sääksisäätiön uutisia

Sääksisäätiön toimintasuunnitelma 2014


Säätiön toimenpitein valjastetaan kesäkaudella ainakin kuusi (6) sääkseä satelliittilähettimin, kolme lintua valjastetaan Hämeestä ja kolme Lapista. Hanke liittyyy Eurooppalaiseen kouluyhteistyöhön.

Sääksisäätiö jatkaa Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Kainuun ja Päijät-Hämeen maakuntien tekopesäverkostojen täydennystyötä, kohdealueina ovat mm. Hämeenlinnan ja Kajaanin ympäristöpitäjät.


Sääksisäätiö jatkaa Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa Portugalin sääksikannan elvyttämistä.

Sääksisäätiö jakaa sääksen tutkimus- ja suojelutyöhön liittyvää informaatiota eri tiedotusvälineiden kautta ja laatii lehdistötiedotteita.

Säätiö osallistuu mm. Vanajavesikeskuksen järjestämiin yleisö- ja koulutustilaisuuksiin eri puolilla Hämettä.
tekopesa02


Sääksisäätiö kehittää edelleen vuosittain Pohtiolammen sääksikeskuksen infrastruktuuria. Kahden viime vuoden aikana on rakennettu vesilinnuille ja kahlaajille uusi lintukosteikko. Kosteikkoalue sijaitsee Pohtiolammentien vasemmalla puolella Sahalahdentien suunnalta saavuttaessa.
 Pohtiolammen kosteikko